TARİHÇE

Trabzon İli stratejik konumu nedeni ile tüm tarihi boyunca yalnızca Anadolu’nun değil aynı zamanda Orta Asya Türk Devletlerinin, Kafkas ülkelerinin ve hatta Arap ülkelerinin de eğitim, ticaret ve sağlık merkezi olmuştur. Bunun yanı sıra Trabzon, spora olan ilgisi sonunda ülkemizin büyük takımlarından birisi olan Trabzonspor’un doğuşunu ve gelişimini sağlamıştır. 2011 EYOF (European Youth Olympic Festival) nedeni ile şehir çok sayıda spor tesisi kazanmıştır. Günümüzde bölgesel önemli bir güç olan Türkiye’nin bu niteliğine Trabzon; limanı, hava alanı, karayolları, sağlık ve sanayi kuruluşları, üniversiteleri ile eğitim, spor, sanayi ve ticaret alanlarında katkı sağlamaktadır.

Bölüm Yerleşke

Son yıllarda ülkemizde birçok üniversite kurulmasına rağmen şu anda Marmara Bölgesi’nden itibaren doğu sınırımıza kadar kuzeyde Avrasya Üniversitesi’nden başka bir vakıf üniversitesi bulunmamaktadır. Bu itibarla Avrasya Üniversitesi ve bünyesinde kurulmuş olan Spor Bilimleri Bölümü ile ülkemizin gereksinim duyduğu yetişmiş insan gücü arzına önemli bir katkıda bulunulmaktadır.

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Spor Bilimleri Bölümü’nün açılması Yüksek Öğretim Kurulunun 15.01.2013 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve 23.01.2013 tarih ve 517/3387 sayılı yazısı ile gerçekleşmiştir. Bölümün şu anda kayıtlı 230 öğrencisi bulunmaktadır.