Misyon & Vizyon

MİSYON

Evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayarak sporu eğitim aracı olarak kullanabilecek çağdaş spor bilimciler yetiştirmek öncelikli görevdir. Bunun yanında topluma bütün branşları ile sporu sevdirmek ve spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak, spor bilimcilerin ve sporcuların toplumsal imajlarını en üst seviyeye çıkartmak hedeflenmiştir.

VİZYON

Alandaki okullar içinde ayrıcalıklı bir yere sahip, uzman öğretim elemanları ile kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, nitelikli ve bilimle topluma hizmeti buluşturan bir kurumda, teknolojiyi iyi kullanan ve dünyanın her yerinde spor hizmetlerini başarıyla yerine getirebilecek tercih edilen mezunlar yetiştirmek vizyonumuzdur.